Quyết định ban hành quy chế về công tác văn thư lưu trữ của trung tâm