Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam