Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo mô hình hướng dẫn kê khai tại nhà theo yêu cầu người dân.