CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP
Hiển thị # 
Tiêu đề
Định mức thu chi các lớp ngoại ngữ, tin học năm 2018
KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NĂM 2017
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
CÔNG VĂN TỔ CHỨC THI ĐỊNH KỲ "TOEFL Primary, TOEFL Junior VÀ TOEFL ITP"
CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO VIỆC TỔ CHỨC VÀ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017 - 2018 CỦA NGHÀNH GIÁO DỤC
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 2017
CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC
Quyết định thành lập hội Khuyến học Trung tâm 2015
Kế hoạch chiến lược phát triển trung tâm giai đoạn 2015-2025
Quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ các phòng ban
Quyết định phân công lại công tác Phó Giám đốc trung tâm
Quyết định phân công công tác Giám đốc và Phó giám đốc trung tâm
Thông Tư 23-2015-TTLT-BGDĐT-BNV
Thông Tư 22-2015-TTLT-BGDĐT-BNV
Thông Tư 21-2015-TTLT-BGDĐT-BNV
Thông tư 27_2015_TTBGD Ban hành CT BDTX CBQL Trường THCS-THPT
Thông tư 26_2015_TTBGD Ban hành CT BDTX CBQL Trường TH