CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

Thông báo tuyển sinh lần 2 năm 2016

            Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã liên kết đào tạo với các trường: Trung cấp văn thư lưu trữ Trung ương, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, Đại học Bạc Liêu, Đại học Trà Vinh, Đại học Huế, Đại học Nội Vụ, Đại học Quốc gia TP HCM.

           Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển sinh lần hai các ngành liên thông từ trung cấp, trung cấp nghề lên đại học.; Liên thông từ Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại học; Đào tạo văn bằng hai; Đào tạo đại học; Xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp.

          Thông tin các ngành đào tạo cụ thể, thời gian nhận hồ sơ, địa điểm học, nơi phát và nhận hồ sơ xin xem phần tập tin đính kèm để biết thêm chi tiết

Tải văn bản tại đây