CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA ĐỢT 2 NĂM 2016

           Căn cứ văn bản liên kết của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Đại học Vinh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức giáo dục từ xa, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển sinh đợt 2 các ngành như sau: Luật học, Kế toán, Công tác xã hội, Kinh tế nông nghiệp

          Thông tin các ngành đào tạo cụ thể, thời gian nhận hồ sơ, địa điểm học, nơi phát và nhận hồ sơ xin xem phần tập tin đính kèm để biết thêm chi tiết

Tải văn bản tại đây