CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

PHỐI HỢP TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO HỌC NĂM 2016

         Căn cứ Công văn số 14/DLA-LKĐT ngày 19/01/2016 của trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An về việc phối hợp tuyển sinh đào tạo trình độ cao học nguồn nhân lục có trình độ chuyên môn kỹ thuật chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

         Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đăng ký dự thi và ôn tập, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp thông báo phối hợp tuyển sinh như sau:

Tải văn bản xem chi tiết tại đây