CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 1 Đảng bộ cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp Đồng Tháp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 1 Đảng bộ cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp Đồng Tháp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Đại hội Chi bộ cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp Đồng Tháp (nay là Đảng bộ cơ sở) lần thứ I được tiến hành vào ngày 10 tháng 6 năm 2015. Các năm qua hoạt động của tổ chức Đảng nhanh chóng ổn định và bắt nhịp với yêu cầu của xây dựng tổ chức đảng bộ ngày sau đại hội. Đảng ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức, chính trị và tư tưởng trong toàn đảng bộ, nhất việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

         Những mục tiêu, chỉ tiêu từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020

1/- Mục tiêu :

Tích cực triển khai các biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại qua đánh giá giữa kết quả giữa nhiệm kỳ, đồng thời tiếp tục tập trung lãnh đạo Đảng bộ cơ sở thực hiện đạt mục tiêu tổng quát theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

2/- Chỉ tiêu

 1)Phấn đấu đến năm 2020, kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng.

 (2) Phấn đấu đấu hàng năm đạt đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 (3)Phấn đấu hàng năm, có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

            Với quyết tâm của tập thể Đảng bộ cơ sở tin tưởng rằng trong thời gian tới sẽ phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Quang cảnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020

 

Bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Ủy viên BTV Đảng ủy khối CQ tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Đảng bộ cơ sở khen thưởng đảng viên có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh