CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP ĐƯỢC PHÉP TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

       Căn cứ công văn số 37/GDTX ngày 25/01/2018 của Vụ Giáo dục thường xuyên và được sự uỷ quyền của Sở GDĐT Đồng Tháp. Nay Trung tâm GDTX&KTHN Tỉnh Đồng Tháp được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Theo thông tư số 17). 

       Các đơn vị có nhu cầu học và thi xin liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0918.616.364 (gặp ông Nguyễn Hoàng Đông)
 
Đính kèm công văn của Vụ GDTX tải về tại đây