CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG HUYỆN THANH BÌNH

           Ngày 25/11/2017 Trung tâm GDTX-KTHN tỉnh phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp và Phòng GDĐT Thanh Bình tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tại huyện Thanh Bình. Tổng số có 5 lớp với số lượng 561 giáo viên dự học, các lớp học vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và kết thúc ngày 28/01/2018. Đây là điều kiện để giáo viên hoàn thành theo chuẩn nghề nghiệp theo quy định của Bộ GDĐT và là điều kiện để được đăng ký dự thi thăng hạng giáo viên. NGày 09/12/2017 sẽ tiếp tục khai giảng các lớp bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp tại huyện Tam Nông. Các huyện còn lại sẽ tổ chức bồi dưỡng khi giáo viên và các Phòng GDĐT có nhu cầu tổ chức tại huyện, thị.