CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

          Thực hiện Quyết định số 921/QĐ-SGDĐT ngày 26/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng phòng chống bạo lực học đường;

          Ngày 30/11/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh phối hợp với Trung tâm huấn luyện kỹ năng sống Phù Sa Đỏ TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, nhằm trang bị cho CBQL, Bí thư đoàn trường và giáo viên các biện pháp phòng ngừa những mâu thuẫn tiềm tàng trong học sinh, tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống bạo lực trong nhà trường. Lớp có 90 học viên là CBQ, Bí thư đoàn trường và giáo viên các trường THPT, Trung tâm GDTX trong tỉnh.