CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TÀI SẢN TẠI SA ĐÉC

Đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, tài sản tại TP Sađéc, Trung tâm GDTX-KTHN tỉnh phối hợp với Phòng GDĐT TP. Sađéc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, tài sản trong các trường tại TP Sađéc. Có 60 học viên là chủ tài khoản và kế toán các trường MN,TH,THCS trên địa bàn TP Sađéc dự học.