CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA HUYỆN LẤP VÒ

Ngày 26/6/2017 TRung tâm GDTX-KTHN tỉnh phối hợp với TRường CBQLGD TP HCM tổ chức khai giảng 2 lớp Bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra, kiểm tra tại huyện Lấp Vò, có tổng số 160 HV là cộng tác viên thanh tra, kiểm tra ngành giáo dục huyện Lấp Vò.