CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CBQL TRƯỜNG PHỔ THÔNG 2017

Ngày 14/6/2017 Trung tâm GDTX-KTHN tỉnh phối hợp với Trường CBQLGD TP HCM khai giảng 2 lớp Bồi dưỡng CBQL trường phổ thông (cán bộ quy hoạch nguồn) tại Huyện Châu Thành và Tháp Mười. Tổ số có 134 học viên dự học.