CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

LỄ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH HỌC VIÊN KHỐI 12

         Sáng ngày 22/5/2017 Trung tâm GDTX-KTHN tỉnh tổ chức lễ tri ân, trưởng thành học viên khối 12 và phát thưởng năm học 2016-2017. Kết quả năm học 2016-2017: Hạnh kiểm có 100% học viên đạt trung bình trở lên; Học lực loại Giỏi, Khá có 132 học viên, đạt tỷ lệ 35,97%, vượt kế hoạch đề ra đầu năm. Nhân buổi lễ trưởng thành trung tâm đã phát thưởng cho 132 học viên loại khá, giỏi.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và đám cưới

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng