CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM 2016

         Ngày 18/7/2016 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh phối hợp với Trường cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm, tổng số có 199 học viên được chia thành 2 lớp học tập. Khóa học kéo dài trong thời gian 4,5 ngày từ ngày 18/7/2016 đến ngày 22/7/2016. Sau khóa bồi dưỡng học viên sẽ cập nhật nhiều kỹ năng cần thiết trong công tác chủ nhiệm, kỹ năng giao tiếp sư phạm, công tác lập kế hoạch và phối hợp quản lý học sinh, giúp giáo viên quản lý tốt học sinh.
                                                                                                                                                        VT