CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC

             Sáng ngày 28/01/2016 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và KTHN tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức bế giảng và trao chứng chỉ cho 114 học viên Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non và tiểu học năm 2015. Các học viên khóa học này là cán bộ cốt cán được quy hoạch các trường mầm non, tiểu học thuộc Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố. Khóa học kéo dài hơn 4 tháng, từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 8 năm 2015, kết quả 100% học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng, có 29 học viên xếp loại giỏi, 55 học viên loại khá. Qua khóa học này các học viên được cung cấp thêm những những kiến thức, kỹ năng quản lý mới đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay. Các học viên đủ điều kiện xem xét bổ nhiệm làm cán bộ quản lý các trường.       

                                                                                                 VT

Trao chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học

 

Tặng giấy khen cho học viên có thành tích xây dựng tập thể lớp