CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

Ngày 26/01/2016 Đảng ủy khối cơ quan tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp và chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí trần Văn Hưng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và KTHN tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

                                                                                                                          VT

Đ/c Cao Văn Bé Sáu, Phó Bí thư Đảng ủy khối CQ tỉnh trao quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020