CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC

               Sáng ngày 22/01/2016 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trường cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng và trao chứng chỉ cho học viên Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học năm 2015. Các học viên của khóa học là cán bộ cốt cán được quy hoạch thuộc Sở GDĐT, các trường THCS,THPT và GDTX trong tỉnh. Khóa học kéo dài hơn 4 tháng, kết quả 100% học viên hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng. Trong đó có 67 học viên đạt loại khá, 4 học viên đạt loại trung bình. Kết quả này nhờ sự tận tâm của giảng viên Trường CBQLGD TP HCM, sự phối hợp chặt chẽ của Ban tổ chức lớp học, giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp và đặc biệt là sự nổ lực không mệt mỏi để cố gắng học tập của các anh chị học viên.

                Năm 2016 trung tâm tiếp tục liên kết với Trường cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh mở các ngành bồi dưỡng nâng cao năng lực và chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn đáp ứng nhu cầu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong tỉnh.

                                                                                                        VT

Trao chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên

 

Khen thưởng học viên có thành tích trong học tập và xây dựng tập thể lớp

Trao chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên