CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NĂM 2017

             Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và của Sở Giáo dục Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã liên kết đào tạo với các trường: Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Trà Vinh, Đại học Huế, Đại học Nội Vụ, Đại học Vinh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

            Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển sinh năm 2016 hệ vừa làm vừa học và hệ giáo dục từ xa, các ngành

Vui lòng tải về để xem chi tiết tại đây