CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP
Hiển thị # 
Tiêu đề
TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NĂM 2018
CÔNG VĂN PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN TUYÊN TRUYỀN ĐẠO TRÁI PHÉP TRONG HỌC SINH
TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
PHỐI HỢP TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CBQL NGUỒN TẠI CÁC HUYỆN, THỊ, TP
THÔNG BÁO CHIÊU SINH VĂN BẰNG 2 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
ĐĂNG KÝ NHU CẦU BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NĂM 2018
CÔNG VĂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT NĂM 2018
CHIÊU SINH CÁC LỚP TIN HỌC NĂM 2018
KHAI GIẢNG BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG NĂM 2017
TUYỂN SINH TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ, THƯ VIỆN 2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, HƯỚNG HỌC, TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG,GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG, HOẠT ĐỘNG TRÃI NGHIỆM SÁNG TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG, HOẠT ĐỘNG TRÃI NGHIỆM SÁNG TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018
THÔNG BÁO ĐỢT HỌC TẬP LỚP ĐẠI HỌC LUẬT TỪ XA NĂM 2017
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017-2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VĂN BẰNG HAI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ GIÁO DỤC TỪ XA NĂM 2017
KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG THEO CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM 2017
CHIÊU SINH NGHỀ PHỔ THÔNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CẤP THCS NĂM 2017 - 2018
KHAI GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC LUẬT HỆ TỪ XA NĂM 2017
CÔNG VĂN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
TỔ CHỨC THI ĐỊNH KỲ "TOEFL Primary, TOEFL Junior VÀ TOEFL ITP"
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
TUYỂN SINH LỚP "TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH"
TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC LỰC LỚP 8 GDTX CẤP THCS, KHÓA NGÀY 26/08/2017
TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG THANH TRAN NHÂN DÂN VÀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA NĂM 2017
TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 QUỐC PHÒNG AN NINH
TUYỂN SINH THCS, THPT, GDTX NĂM HỌC 2017-2018
KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NĂM 2017