CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC VINH 2017

Lịch học lớp Luật 54T1 Tháp Mười: Tải về tại đây

Lịch học lớp Luật 54T2 Cao Lãnh: Tải về tại đây

Lịch học lớp Luật 56 Thanh Bình: Tải về tại đây

Lịch học lớp Công tác xã hội Cao Lãnh: Tải về tại đây