CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

Thông tinh tuyển sinh lớp ôn thi TNTHPT 2016

TRUNG TÂM GIÁO DC THƯỜNG XUYÊN

VÀ KTHUT HƯỚNG NGHIP TNH ĐỒNG THÁP


THÔNG BÁO

TỔ CHỨC CÁC LỚP ÔN KIẾN THỨC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016

 

CÁC MÔN: NGỮ VĂN – TOÁN - VẬT LÝ - HÓA HỌC - SINH HỌC - LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

 

ĐỊA ĐIỂM ÔN THI:TRUNG TÂM GDTX-KTHN TỈNH ĐỒNG THÁP

        (SỐ 25, ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 1, TP. CAO LÃNH)

 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: TỪ NGÀY 22/02/2016 ĐẾN29/4/2016

 

TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP:NGÀY 18/4/2016

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Phòng Dạy văn hóa  ĐT: 067.3851135, hoặc Thầy Đinh Quốc Phong  ĐT:  0947039199