GIỚI THIỆU CHUNG

 

Tên:                Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ:           Trụ sở 1: số 25, đường Trương Định, phường 1, thành phố Cao Lãnh.
                       Trụ sở 2: số 04, đường Võ Trương Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh.
Điện thoại:      0277 3877 481
Fax:                0277 3877 619
Email:               
ttgdtx-kthn.dongthap@moet.edu.vn
Website:           http://www.ttgdtxkthndongthap.edu.vn

           Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp (GDTX-KTHN) tỉnh Đồng Tháp được thành lập vào ngày 7 tháng 5 năm 2010 theo quyết định số 33/UBND-TLX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở xác nhập trung tâm giáo dục thường xuyên và trường kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Đồng Tháp.

           Trung Tâm GDTX-KTHN tỉnh Đồng Tháp đã và đang liên kết với nhiều trường Đại học trong nước như trường Đại học cần thơ bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu, trường Cán bộ quản lý TP HCM, trường Đại học Đồng Tháp bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên nhiều trường phổ thông trong Tỉnh,... đặc biệt, đối với trung tâm Giáo dục thường xuyên Đại học Huế, trường đại học Trà Vinh, trường đại học Vinh, trường đại học xây dựng TP HCM, trường đại học Bạc Liêu, trường trung cấp văn thư lưu trữ trung ương II, Trung tâm đã đặt nền tảng liên kết từ nhiều năm qua với các lớp đại học hệ Đào Tạo Từ xa, Vừa làm vừa học, trung cấp chuyên nghiệp, Liên thông gồm các ngành:Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật, văn thư lưu trữ, Xây dựng, Công tác xã hội… 

 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 

            Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc sự quản lý chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, có chức năng tham mưu cho các cấp chính quyền tại địa phương để thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và người lao động trong mọi thành phần kinh tế ; đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
            Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu.