Trưởng phòng: Lê Văn Thung

Điện thoại: 0277. 3871 081; 0982 598 797
Email: lvthung.dongthap@moet.edu.vn

 

 

Phó Trưởng phòng: Trần Hoàng Vân Hải

Điện thoại: 0277. 3851 530; 0913 698 034
Email: vanhaicaolanh@gmail.com

 

 

Ông: Nguyễn Đức Hòa

Điện thoại: 0366656335
Email: thanhlong838@gmail.com

 

 

Bà: Hồ Kim Trang

Điện thoại: 0917 939 616
Email: ktrangtpcl@gmail.com

 

 

Bà: Nguyễn Thị Thu Hường

Điện thoại: 0976076776
Email: thuongttgdtxtinh@gmail.com

 

 

 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Công tác liên kết đào tạo

a) Liên kết với các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), cao đẳng, đại học đào tạo trình độ TCCN, cao đẳng, đại học hệ vừa làm vừa học theo đúng quy chế.

b) Liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học theo hình thức từ xa.

c) Việc liên kết đào tạo được thực hiện trên cơ sở hợp đồng liên kết đào tạo; trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học chịu trách nhiệm toàn diện về việc liên kết đào tạo.

d) Chương trình đào tạo bao gồm: chương trình đào tạo theo chuẩn trình độ và đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành; chương trình dạy tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức công tác tại địa phương;

2. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Liên kết tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; chương trình bồi dưỡng khác theo kế hoạch hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo và nhu cầu của địa phương;

b) Phối hợp thực hiện công việc với các phòng ban khác trong trung tâm; theo dõi quản lý việc cấp chứng chỉ, chứng nhận cho học viên các khóa bồi dưỡng và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các đợt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.