Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Đông

Điện thoại: 0277. 3852 312; 0918 616 364
Email: nhdong.dongthap@moet.edu.vn

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tâm

Điện thoại: 0908 949 639
Email: tamnguyenthanh73@gmail.com

 

 

Ông: Phạm Thanh Phúc

Điện thoại: 0907 869 707
Email: phuckhang05@yahoo.com

 

 

Bà: Lê Thị Thùy Dương

Điện thoại: 0939 094 823
Email: duong8687@gmail.com

 

 

Bà: Nguyễn Thị Diễm Hương

Điện thoại: 0942 250 796
Email: nguyenthidiemhuong69@yahoo.com.vn