Trưởng phòng: Đinh Quốc Phong

Điện thoại:  02773 851 135; 0947 039 199
Email: qphong59@gmail.com

 

 

Phó trưởng phòng: Bùi Thụy Ngọc Hân

Điện thoại: 01889 188 703
Email: tailieudongthap1980@gmail.com

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tường Vân

Điện thoại: 0938 177 902
Email: tuongvantthn@yahoo.com

 

TỔ VĂN

 

Tổ trưởng: Nguyễn Hồ Diễm Phụng

Điện thoại: 0976 270 369
Email: nguyenhodiemphungk19@gmail.com

 

 

Giáo viên: Nguyễn Văn Kiệt

Điện thoại: 0983 855 794
 

 

Giáo viên: Ngô Thị Bích Ngân

Điện thoại: 0944 504 515
Email: ngothibichngan66@gmail.com

 

 

Giáo viên: Võ Nguyễn Như Ngọc

Điện thoại: 0983 038 254
Email: nhungocnguvan@gmail.com

 

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Châu

Điện thoại: 0984 110 383
Email: nguyenminhchau9009@gmail.com

 

TỔ TOÁN

 

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Xuân Lan

Điện thoại: 0974 751 265
Email: 1987xuanlan@gmail.com

 

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Mai

Điện thoại: 0972 837 722
Email: ntxuanmai3277@gmail.com

 

 

Giáo viên: Phạm Thị Hoa

Điện thoại: 0919 060 110
Email: phthhoa2505@gmail.com

 

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Diễm

Điện thoại: 0939 987 983
 

 

Giáo viên: Nguyễn Trung Hiếu

Điện thoại: 0917268829
Email: hieutrung.63@gmail.com

 

TỔ LÝ-HÓA-SINH

 

Tổ trưởng: Lâm Minh Sơn

Điện thoại: 01234 007 108
Email: lamminhson1986@gmail.com

 

 

Giáo viên: Lê Minh Tuấn

Điện thoại: 0972 485 435
Email: minhtuanhoa@gmail.com

 

 

Giáo viên: Bùi Hữu Phúc

Điện thoại: 0984 278 470
Email: bhphuc89@gmail.com

 

 

Giáo viên: Trần Thị Trà Giang

Điện thoại: 0913 616 467
Email: tranthitragiang.gdtxdt@gmail.com

 

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Ánh Hồng

Điện thoại: 0976 046 519
Email: nguyenthianhhong79@gmail.com

 

 

Giáo viên: Ngô Chơn Như

Điện thoại: 0946 616 569
Email: chonnhungo@gmail.com

 

 

Giáo viên: Võ Thị Hương Hoa

Điện thoại: 0937 898 255
Email: vohuonghoa@gmail.com

 

TỔ SỬ-ĐỊA

 

Tổ trưởng: Đào Thị Mỹ Linh

Điện thoại: 0977 002 022
Email: daothimylinh.gdtx@gmail.com

 

 

Giáo viên: Lại Thị Ngọc Tuyền

Điện thoại: 0919 267 962
Email: tuyenminhngoc2013@gmail.com

 

 

Giáo viên: Hồ Văn Bên

Điện thoại: 01234 597 108
Email: hoben1966@gmail.com

 

TỔ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

 

Giáo viên: Võ Hữu Hiếu

Điện thoại: 0939 996 355
Email: ntt.huuhieu@gmail.com

 

 

Giáo viên: Nguyễn Quốc Toàn

Điện thoại: 0924 576 912
Email: nguyenqtoan8@gmail.com

 

 

CHỨC NĂNG-NHIỆM VỤ

1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

  a) Chương trình Xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và Phổ cập giáo dục.        

  b) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

  c) Tổ chức các lớp học theo Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

  2. Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, tham mưu lãnh đạo Trung tâm đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương trong việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng.

 Thực hiện nhiệm vụ huy động học viên ra lớp đầu năm học; tư vấn phân luồng học viên nhằm huy động học viên ra học văn hóa kết hợp học nghề, học trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa học vừa làm.

3. Tổ chức, phân công và điều hành các hoạt động chuyên môn:

a) Quản lý và phân công cán bộ, giáo viên đảm bảo đúng theo quy chế chuyên môn và hướng dẫn của cấp thẩm quyền. Tham mưu Giám đốc Trung tâm trong công tác quy hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các bộ môn.

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động chuyên môn và hoạt động bổ trợ nâng cao chất lượng giáo dục đúng theo kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy khép kín cho học viên; bồi dưỡng học sinh yếu kém và kế hoạch ôn thi lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT và các trường cao đẳng, đại học trong năm học.

c) Tổ chức thao giảng, hội giảng, đánh giá, rút kinh nghiệm các tiết dạy ở từng khối lớp theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học. Tham mưu tổ chức chương trình hội thảo các chuyên đề theo kế hoạch năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi “Đồ dùng dạy học tự làm”, Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, học viên giỏi các cấp trong năm học, tạo mũi nhọn phong trào cho đơn vị.

d) Kiểm tra và phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình giảng dạy của giáo viên; việc soạn giáo án theo quy định; xây dựng ngân hàng đề theo từng bộ môn và sử dụng cho việc kiểm tra 1 tiết trở lên, kiểm tra học kỳ trong năm học.

đ) Kiểm tra nội bộ đối với các hoạt động chuyên môn hàng tháng và học kỳ: Hồ sơ sổ sách các Tổ, hồ sơ cá nhân, kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đồng bộ việc kiểm tra, đánh giá đối với học viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra việc dự giờ của giáo viên hàng tháng theo quy chế.

e) Quản lý hồ sơ chuyên môn (văn bản, hồ sơ sổ sách, tài liệu chuyên môn; số liệu thống kê; hồ sơ học viên; hồ sơ giáo vụ).

f) Dự thảo các văn bản có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Phòng Dạy văn hóa và Hướng nghiệp-Dạy nghề trình lãnh đạo Trung tâm.

g) Phối hợp các Phòng có liên quan trong việc triển khai và thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho học sinh; tổ chức khai giảng, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn trong năm học.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình tư vấn hướng nghiệp, hướng học cho học sinh.

  a) Tổ chức dạy nghề cho học sinh THPT hệ Giáo dục thường xuyên (GDTX): dạy công nghệ, kỹ thuật, dạy nghề phổ thông lồng ghép với chương trình giáo dục phổ thông.

b) Tư vấn hướng nghiệp cho học viên, đồng thời tổ chức dạy chương trình giáo dục phổ thông hệ GDTX kết hợp dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa học vừa làm.

  c) Bồi dưỡng giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp.

  d) Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  đ) Tổ chức liên kết với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân mở các lớp dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học đào cho thanh thiếu niên và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

e) Tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, lớp năng khiếu, dạy thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập.