CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

Tin tức - sự kiện

Prev Next

Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 1 Đảng bộ cơ…

18-05-2018 Hits:79 Tin Tức QT - avatar QT

Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 1 Đảng bộ cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp Đồng Tháp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 1 Đảng bộ cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp Đồng Tháp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020   Đại hội Chi bộ cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên...

Đọc Tiếp

ĐẨY MẠNH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN QUYẾT ĐỊNH 447 VÀ QUYẾT ĐỊNH 1453 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

05-03-2018 Hits:302 Tin Tức QT - avatar QT

ĐẨY MẠNH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN QUYẾT ĐỊNH 447 VÀ QUYẾT ĐỊNH 1453 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Quyết định 1453QD-UB2017HC tải về tại đây Quyết định 447QD-UB2017HC tải về tại đây Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tải về xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếp

VIDEO DẠY ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

22-02-2018 Hits:295 Tin Tức QT - avatar QT

Link tải các video dạy ôn thi THPT quốc gia năm 2018 theo hình thức trực tuyến. Cụ thể:   - Môn Toán: nội dung là ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số  (dạy ngày 25/1/2018). LINK: https://drive.google.com/file/d/1rnakWIKzWj1FbbmILtbf_U8x11s821LU/view?usp=sharing   - Môn tiếng Anh: nội dung là nhận diện lỗi (dạy ngày 01/2/2018). LINK: https://drive.google.com/file/d/1v8i6UbV1Uf3ZmrU0v8xMudSBfriELWsH/view?usp=sharing   - Môn Ngữ văn: nội dung là...

Đọc Tiếp