CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

Thông báo chiêu sinh ngắn hạn

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

THÔNG BÁO CHIÊU SINH VĂN BẰNG 2 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

19-03-2018 Hits:198 Thông báo QT

THÔNG BÁO CHIÊU SINH VĂN BẰNG 2 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đính kèm thông báo tuyển sinh Giáo dục quốc phòng và An ninh của trường Đại học Vinh tải về tại đây Mẫu hồ sơ tuyển sinh tải về tại đây Hướng dẫn làm hồ sơ tải về tại đây  

Đọc Tiếp

ĐĂNG KÝ NHU CẦU BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NĂM 2018

27-02-2018 Hits:181 Thông báo QT

ĐĂNG KÝ NHU CẦU BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NĂM 2018

Danh mục các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm tải về tại đây

Đọc Tiếp

CÔNG VĂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

23-01-2018 Hits:274 Thông báo QT

CÔNG VĂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Đính kèm công văn tải về tại đây

Đọc Tiếp

Tin tức - sự kiện

Prev Next

ĐẨY MẠNH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN QUYẾT ĐỊNH 447 VÀ QUYẾT ĐỊNH 1453 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

05-03-2018 Hits:201 Tin Tức QT - avatar QT

ĐẨY MẠNH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN QUYẾT ĐỊNH 447 VÀ QUYẾT ĐỊNH 1453 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Quyết định 1453QD-UB2017HC tải về tại đây Quyết định 447QD-UB2017HC tải về tại đây Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tải về xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếp

VIDEO DẠY ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

22-02-2018 Hits:248 Tin Tức QT - avatar QT

Link tải các video dạy ôn thi THPT quốc gia năm 2018 theo hình thức trực tuyến. Cụ thể:   - Môn Toán: nội dung là ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số  (dạy ngày 25/1/2018). LINK: https://drive.google.com/file/d/1rnakWIKzWj1FbbmILtbf_U8x11s821LU/view?usp=sharing   - Môn tiếng Anh: nội dung là nhận diện lỗi (dạy ngày 01/2/2018). LINK: https://drive.google.com/file/d/1v8i6UbV1Uf3ZmrU0v8xMudSBfriELWsH/view?usp=sharing   - Môn Ngữ văn: nội dung là...

Đọc Tiếp

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP ĐƯỢC PHÉP TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ…

30-01-2018 Hits:146 Tin Tức QT - avatar QT

       Căn cứ công văn số 37/GDTX ngày 25/01/2018 của Vụ Giáo dục thường xuyên và được sự uỷ quyền của Sở GDĐT Đồng Tháp. Nay Trung tâm GDTX&KTHN Tỉnh Đồng Tháp được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Theo...

Đọc Tiếp